De winkelwagen is leeg

Straling

Rate this item
(1 Vote)
Wij maken uw huis of bedrijf vrij van storende of ziekmakende straling. Dit kan zijn:
 
- Geopatische straling : Wateraders
                                  Scheuren 
                                  Holtes
                                  Netwerken 
 
- Beeldschermstraling : Televisie/Computers                                   
 
 
- Electrosmog            :  Electrische apparaturen
 
- Gsm                       :  (telefoonstaling)
 
 
Ziekmakende straling is onder te verdelen in groepen :
 
A Geopatische straling (aardstralen) :
Wateraders
Holtes
Scheuren in de bodem
Breuken
Netwerken- o.a. Hartmann net, Curry net
B Electrosmog, afkomstig van electrische apparaten en leidingen
C GSM-telefoonstraling
D Beelschermstraling - Tv's en computers 
E Radar (Vliegverkeer)
G Straling van satellieten
H Straling van zenders
I Transformators
J Trein- en tramstroomleiding
 
Ziekmakende straling kan men heel goed bij dieren waarnemen, dus is er geen sprake van een placebo-effect!!
 
Aardstraalzoekers :                      Aardstraalvluchters :
 
 
Bijen                                                         Honden
Mieren                                                      Paarden
Termieten                                                 Runderen
Katten                                                       Varkens
Slangen                                                    Schapen
Muizen                                                      Reeën
                                                                Geiten
                                                                Zwaluwen
                                                                Ooievaars
 
Straling is géén onzin, want aan het gedrag van dieren kan men zien of er straling aanwezig is.
 
Bij bomen kan men ook zien of er straling aanwezig is. Bomen met knobbels aan de stam, Scheefgroei van bomen, dubbele stam enz.
 
Maar ook bij kinderen kan men dit zeer goed waarnemen. Bijv. op school, ze worden hyperactief of uiterst lui, straling beïnvloed de leerprestaties.
 
Straling in het menselijk lichaam kan zich uiten in alle soorten van klachten of ziektes, er is hierbij geen ziekte of klacht uit te sluiten.
Een lichaam dat belast is met ziekmakende straling, moet nadat de externe stoorzender (straling) is weggehaald, geheel ontstoord worden.
 
Gepotentieerde producten o.a. Homeopathie - Nosoden - Bach Bloesem enz.
zijn nadat ze een 1/2 uurtje op een geopatische belasting hebben gestaan, geheel trillingvrij, hebben dus GEEN functie meer.
 
Straling maakt de meeste kans om het lichaam binnen te komen na een zware psychologische belasting, bijv. een sterfgeval in de familie, scheiding, verhuizing, werkloos worden, ernstige ziekte enz.
 
Wat kunt u nu zoal aan die straling doen?
 
De BIOVELDVORMER heeft een groot voordeel t.o.v. de meeste andere systemen: Hij haal d.m.v een omgekeerd bio-resonantiesysteem de storende en ziekmakende straling (frequentie) naar zich toe en voert deze via de aarding van het stopcontact af.
 
Het grote voordeel : hij laat alle positieve straling zitten en haar positieve werk doen, hier komen de mensen of dieren dus niet in een vacuüm terecht.
 
Deze bioveldvormer werkt NIET op stroom.
 
Bij electrosmog ligt de zaak een beetje moeilijker.
 
De Electrosmogcorrector kan in feite niets veranderen aan de electrosmog, want deze storende en/of ziekmakende straling met een frequentie van 50 Hz heeft men nodig om alle electrische apparatuur te laten functioneren.
Als men deze frequentie zou terugbrengen naar een lichaamseigen frequentie van 10 Hz, dan functioneert er niets meer op het gebied van elektriciteit. Dd 50 Hz moet dus gehandhaafd blijven.
 
Wat doet dan de Electrosmogcorrector?
 
De Electrosmogcerrector stuurt een nieuwe frequentie de ruimte in nl. 7,8 Hz, een lichaamseigen frequentie.
 
Het mooie hiervan is, dat het lichaam zich binnen enkele seconden als het ware vult met deze frequentie en vervolgens meet men in het lichaam geen 50 Gz frequentie meer. Dit kan men controleren met bijv. Kinesiologie.
 
Dus men verandert niets aan de stroom. maar stuurt een nieuwe (lichaamseigen) frequentie de ruimte in, een frequentie die het lichaam in balans houdt.
 
Wij kunnen uw bedrijf/woonhuis op zeer veel terreinen ontstoren.
 
Hoe gaat dat onstoren in zijn werk?
 
- Als u ons belt om uw bedrijf/woonhuis te onderzoeken, maken we een afpraak.
- Als we uw bedrijf/woonhuis hebben onderzocht op straling, krijgt u ter plekke advies over wat u kunt doen om de negatieve ziekmakende straling op te heffen, c.q. weg te werken
- Besluit u op dat moment, om de benodigde apparatuur door ons te laten plaatsen, dan is ons bezoek (onderzoek) geheel GRATIS. U betaald dan alleen de geplaatste apparaten.
- Besluit u om nog even te wachten met ontstoren, dan kost ons bezoek (onderzoek) u, het aantal uren dat wij voor u onderweg waren x € 40,-
Voorbeeld wij rijden 's-morgens om 8.00 u. naar u toe en wijn om 12.00 u. weer thuis. Dan kost u dat 4 u. x € 40,- = € 160,- excl. BTW
 
Mochten er dienaangaande nog onduidelijkheden of vragen zijn neem dan even contact met ons op, wij helpen u graag verder.
 
Beeldschermstraling
 
Een tv of computer heeft 2 soorten van straling nl :
Hij werkt op stroom, dus electrosmog.
Hij heeft ook nog een straling afkomstig van het beeldscherm. Deze straling brengt het lichaam helemaal uit balans, wat dan ook door vele computergebruikers wordt aangegeven met een scala van klachten.
Deze beeldschermstraling kan men a.h.w. wegdrukken met een beeldschermcorrector.
 
Heeft men dze beeldschermcorrector geplaatst, dan zullen gevoelige personen direct aanduiden dat er iets gebeurt is in hun omgeving.
 
GSM-telefoonstraling
 
Hier wordt de laatste tijd steeds meer over geschreven en gepraat.
 
De ene groep geleerden zegt : er is niets aan de hand, terwijl de andere groep deskundigen verklaart dat hij hersenbloedingen en/of tumoren veroorzaakt.
De tijd zal wel leren wie gelijk heeft, maar je zult intussen maar een hersentumor krijgen, veroorzaakt door een GSM-telefoon.
Het is voor intensieve telefoongebruikers dan ook aan te raden, dat zij zich alleen al preventief, zoveel mogelijk tegen deze straling beschermen.
Tegen deze straling wordt een soort spiegelreflector achter de antenne van de GSM-telefoon geplaatst, die deze straling a.h.w. terugkaatst.
 
Discussie over straling is er altijd en zal er altijd   blijven.

 
 
De ene groep wordt er niet ziek van of merkt er niets van en zegt dus : straling is flauwekul.
 
De andere groep wordt er doodziek van en weet gevoelsmatig wel beter. (Deze straling maakt ziek!!)