Bioresonantie-therapie

Bioresonantie-therapie

Bij Bioresonantie draait alles om trillingen. De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Als licht in de vorm van een elektromagnetische golf met een bepaalde frequentie in contact komt met onze huid worden reguleringsprocessen op gang gebracht, zoals bijv. de vorming van pigment en vitamine D. Het ligt voor de hand dat naast de frequentie van ultraviolet licht vele andere frequenties een organisme beïnvloeden. In de medische terminologie betekent bioresonantie het zoeken naar en de “afgifte” van al die frequenties, die voor het stimuleren en het daarop volgende reguleringsproces van het organisme noodzakelijk zijn. Zoals ieder deeltje in het universum bestaat ook de mens uit onderdelen die ieder hun eigen trilfrequentie hebben. Bij Bioresonantie worden deze trillingen opgespoord en verstoorde trillingen hersteld door middel van het toezenden van de juiste trilfrequenties.

De therapie
Door middel van een urinetest met behulp van de Biotensor (een gevoelig meetinstrument) worden de verstoorde trillingen in het lichaam opgespoord. Allerlei klachten kunnen worden opgespoord en behandeld, van allergieën tot maag- en darmklachten.
De behandeling geschiedt vervolgens in een aantal sessies waarbij de cliënt gekoppeld wordt aan het Bioresonantieapparaat, zodat de juiste, herstellende elektromagnetische trillingen doorgegeven kunnen worden.

Voedingsadviezen na Allergietest
Scroll naar boven
Scroll naar top