Intens Pulse Light (IPL)

INTENSE PULSE LIGHT (IPL)

INTENSE PULSE LIGHT (IPL)INTENSE PULSE LIGHT (IPL)

voor en na

INTENSE PULSE LIGHT (IPL)INTENSE PULSE LIGHT (IPL)

voor en na

Een intake met proefflits is noodzakelijk voordat u start met deze behandeling. De intake en proefflits worden u gratis aangeboden. Na 10 jaar ervaring met het werken van IPL behandelingen, concluderen gediplomeerde huidverzorgingsspecialistes dat 15% van de ongewenste haargroei niet wordt verwijderd.Wanneer u bij ons de IPL behandelingen ondergaat zorgen wij ervoor dat het restant van de ongewenste haargroei door middel van electrische epilatie (flashmethode) verwijderd wordt.

De laatste jaren zijn er diverse typen lasersystemen voor ontharing ontwikkeld en het gebruik daarvan is sterk toegenomen. Er zijn gaandeweg klinische data verzameld voor ieder lasertype, uiteenlopend van de Alexandrite en Ruby tot de YAG. Alhoewel deze systemen aanvankelijk werden verkocht als de enige oplossing voor permanente ontharing, hebben vele fabrikanten hun doelen bijgesteld en koesteren cliënten en artsen nu realistische verwachtingen. Afhankelijk van factoren zoals de kleur, structuur en plaats van het haar wordt nu algemeen aangenomen dat de beharing gedurende 1 jaar wegblijft en dat de haren zowel lichter van kleur als minder in aantal zijn wanneer ze weer teruggroeien.

Bij ontharing door middel van laser en flitslampen wordt er gebruik gemaakt van licht om het haar dermate grondig te vernietigen dat de nieuwgroei van het haar zo lang mogelijk wordt verhinderd. Om meer inzicht te krijgen in dit proces is het nodig eerst stil te staan bij de drie belangrijkste fases van de normale haarcyclus die hieronder zijn uiteengezet:

 • 1. Anagene fase – het actieve groeistadium van de haren, waarin de haar zich op maximale diepte aan de huidpapil hecht.
 • 2. Katagene fase – het stadium waarin de haargroei weliswaar tot stilstand wordt gebracht, maar waarin de haar nog steeds door de huidpapil wordt gevoed.
 • 3. Telogene fase – het stadium waarin de haargroei volledig wordt stilgelegd, de haar loskomt van de huidpapil en tot een derde van zijn oorspronkelijke diepte ineenkrimpt. De haar valt vervolgens uit en het proces begint opnieuw met een vroeg-anagene fase.

Het percentage haren tijdens iedere fase van de cyclus hangt net als de duur van iedere fase af van het lichaamsdeel in kwestie en verschilt per persoon.

De belangrijkste fase voor ontharing met behulp van IPL is waarschijnlijk de vroeg-anagene fase, aangezien de haar zich tijdens dit stadium aan de huidpapil hecht en door deze papil wordt gevoed, die zich nu nog relatief dicht aan de oppervlakte bevindt. Tijdens deze fase is het mogelijk voldoende energie naar de haarschacht, huidpapil en het haarmerg te leiden om zoveel schade te veroorzaken dat toekomstige nieuwgroei van beharing wordt uitgesteld of voorkomen. Vanwege de noodzaak om het haar tijdens deze vroeg-anagene fase te behandelen, zijn er altijd meerdere behandelingen nodig om een gebied volledig te kunnen beslaan.

Het gebruik van lasers en IPL voor ontharing is afhankelijk van de absorptie van het laserlicht door de melanine in het haar in plaats van absorptie door de melanine in de huid. Aangezien melanine zich meestal zowel in de epidermis, de dermis en het haar bevindt, is dit een vrij complex proces. Voor de juiste absorptie is het van groot belang dat het haar donkerder is dan de huidskleur. De beste resultaten worden meestal behaald bij Cliënten met donker haar en een lichte huid. Het koelen van de huid voor, tijdens en na de behandeling kan de schade aan de epidermis verminderen.

Bij ontharing wordt gebruik gemaakt van het eerder omschreven proces van selectieve fotothermolyse. Dit kan als volgt worden samengevat:

 • Het haar is tijdens de vroeg-anagene groeifase het gevoeligst voor permanente  schade.
 • IPL-bron of Laserlicht met de juiste golflengte wordt geabsorbeerd door de melanine in de haarfollikel, die zich tussen de 2 en 5 mm diep in de huid bevindt.
 • Deze IPL-bron of laserlicht verhit in hoog tempo de haarfollikel, hetgeen leidt tot de vernietiging van de haarschacht en warmtegeleiding naar de aangrenzende cellen.
 • De cellen die verantwoordelijk zijn voor het teruggroeien van het haar worden tot boven de 70°C verhit en vernietigd.
 • Er verschijnt nieuwe beharing wanneer het haar weer aan de anagene fase begint.
 • De nieuwe beharing kan opnieuw worden behandeld en het percentage nieuwgroei vermindert met iedere volgende behandeling.

Principes van de huidige technologie

Laser- en IPL-ontharing is gebaseerd op de theorie van selectieve fotothermolyse. Volgens deze theorie moet er voor het verwijderen van een bepaald doelgebied de juiste golflengte worden gekozen die bij voorkeur door dit doelgebied wordt geabsorbeerd. Het doelgebied moet aan de lichtbron worden blootgesteld gedurende een ‘pulsduur’ die minder of gelijk is aan de thermische relaxatietijd van het doelgebied (thermische relaxatietijd is de tijd die een object er over doet om naar de helft van zijn piektemperatuur af te koelen). Tevens moet de invloed of kracht van de blootstelling de drempelwaarde overschrijden om onherstelbare schade aan te kunnen richten.

Het proces van IPL-ontharing is relatief eenvoudig. Het apparaat gebruikt diverse lichtgolflengtes om de energie en warmte op verschillende dieptes in de huid te brengen, waarbij het doel vooral melanine in de follikel is.

Als er licht in de huid komt, wordt het meeste ervan door bloed, melanine of water opgenomen. De verschillende lichtgolflengtes (verschillende kleuren) worden door verschillende hoeveelheden opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld de kleur geel (lichtgolflengte: 577 nm) sterk opgenomen in het bloed. Melanine neemt in zijn algemeenheid goed de meeste golflengtes op en daarom beschermt melanine ook de huid tegen schadelijke zonnestralen. Water neemt zichtbaar licht relatief slecht op maar daarentegen worden de golflengtes boven de 2000 nm, zoals infrarood, juist weer wel goed opgenomen.

De Luminette laat een breed scala van licht los dat uiteenloopt van 600 tot 1100 nanometers. Al deze golflengtes worden door melanine opgenomen. Met een filter worden wel bepaalde golflengtes verwijderd zodat de hoeveelheid die in het bloed en water komt sterk verminderd wordt, waardoor de meeste energie enkel wordt gebruikt voor het verwarmen van de melanine.

Door het gebruik van licht om haarfollikels te vernietigen ontstaat een conflict tussen de opname van licht door melanine in de haarschede enerzijds en de opname van licht door melanine die in de basale laag aanwezig is (en daardoor de epidermis verwarmt) anderzijds. Ideaal gesproken moet de haarschede net genoeg verwarmd worden om de follikel te vernietigen terwijl de epidermis niet opwarmt en onbeschadigd blijft. De epidermis kan overtollige warmte snel afvoeren omdat hij in direct contact staat met lucht, terwijl de haarfollikel de warmte veel langer vasthoudt. De Luminette werkt in een “pulsed burst mode” die het licht via een reeks stroomstoten met korte tussenpauzes uitzendt. De lengte van de tussenpauze is lang genoeg om de epidermis af te koelen en kort genoeg om te voorkomen dat de haarfollikel afkoelt. Daardoor stijgt de temperatuur van de haarfollikel tijdens de reeks stroomstoten. Bij een effectieve behandeling bereikt de haarfokkikel een temperatuur die voldoende is om deze te vernietigen terwijl de temperatuur van de epidermis onder de drempelwaarde blijft waarbij schade kan ontstaan.

De lichtenergie wordt aangetrokken en opgenomen door melanine. Melanine zit in de meeste haren behalve in blonde, witte of grijze haren. De aanwezige hoeveelheid melanine bepaalt het slagen van de behandeling. Melanine is het sterkst aanwezig tijdens de anagene fase of de groeifase. Twintig procent van de haren is in de rustfase en bevat weinig melanine. Als deze haren weer in de groeifase komen en donkerder van kleur worden, kunnen ze doeltreffend vernietigd worden.

Gebleken is dat sommige haren weer langzaam aangroeien en dan een veel fijnere structuur hebben. Dit komt doordat de haarfollikels niet in zijn geheel door het licht worden aangetast en dus ook niet volledig worden uitgeschakeld.

De melanine in huidtypes 1-3 zit in de huid minder opeen dan in de haarfollikels. Daardoor gaat de meeste lichtenergie naar melanine in de haar en niet in de huid. Waar het in wezen op neerkomt is dat des te groter het contrast tussen huid en haarkleur is, hoe beter het resultaat zal zijn. Het licht zorgt er op een veilige manier voor dat de haarfollikels niet verder groeien en daarbij wordt de omringende huid niet beschadigd.

Als de lichtstoot de follikel bereikt kan men een zacht prikkelende sensatie ervaren. Hoe sterk dit onaangename gevoel zal zijn is afhankelijk van een aantal factoren waaronder het huidtype, het gebied dat wordt behandeld, effectieve huidafkoeling en de afstelling van de Luminette wat betreft energie, invloed, lengte van de stroomstoot en de frequentie.

Na de behandeling kan het gebied aanvoelen alsof het verbrand is door de zon maar dit verdwijnt al snel. Om inflammatie te verminderen raden wij aan om aloë vera gel te gebruiken. Sommige haren zullen direct uitvallen maar waarschijnlijk zullen de meeste haren in de eerste twee weken uitvallen.

Het is aan te raden om de behandeling elke vier of zes weken te herhalen. Het aantal keren dat de behandeling moet plaatsvinden is geheel verschillend maar gemiddeld zo’n 6 tot10 keer. Op dit moment kunnen we nog niet garanderen dat de ontharing “permanent” zal zijn omdat we daarvoor nog te weinig gegevens hebben. De rapporten tot nu toe zijn echter zeer veelbelovend.

Het ontharingsproces hangt af van de absorptie van IPL-bronlicht  door de  melanine in de haarfollikel in plaats van andere chromoforen in de huid. Aangezien melanine zich tevens in de epidermis bevindt (met name op het verbindingspunt tussen de epidermis en de huid) is dit niet altijd mogelijk en kan een succesvolle behandeling daarom niet altijd worden gegarandeerd.

De effectiviteit van de behandeling hangt af van een aantal factoren, waaronder

 • De kleur en samenstelling van het haar (donker haar reageert het best)
 • De diepte van de haarfollikel
 • De laser die wordt gebruikt
 • De huidskleur (een lichte huid reageert het best, Cliënten met een zongebruinde huid mogen niet worden behandeld met de Luminette)
 • De plaats van het haar op het lichaam
 • De aard (dikte, leeftijd, lengte etc.) van de haren
 • De tijd tussen de behandelingen (groeicyclus van de haren)
 • Het aantal uitgevoerde behandelingen
 • Effectieve koeling van de epidermis om blaarvorming te voorkomen
 • De mate van nazorg

Het is niet mogelijk precieze cijfers te geven over het aantal behandelingen dat nodig is voor een bepaalde cliënt, noch voor de hoeveelheid haar die overblijft na een behandeling, noch voor de tijdsduur dat de ontharing effectief blijft. Iedere Cliënt heeft bepaalde verwachtingen over het eindresultaat en het is belangrijk dat de bediener begrip toont voor deze verwachtingen en de Cliënt dienovereenkomstig behandelt.

De volgende richtlijnen zijn een indicatie voor de resultaten die normaliter kunnen worden verwacht:

Met de Luminette is het mogelijk om tijdens één behandeling meer dan 50% van het  haar in de anagene fase te verwijderen. Wanneer er tussen de 6 en 10 behandelingen worden uitgevoerd die op de juiste wijze op het haar in de anagene fase zijn gericht, kan er uiteindelijk 80-90% van het haar worden verwijderd. Deze mate van verwijdering neemt waarschijnlijk 12 maanden of langer in beslag.

Allereerst wordt het te behandelen gebied geschoren, waarna een verkoelende gel wordt opgebracht. Vervolgens wordt het handstuk op de huid gebracht. Bij het ontharen dringen krachtige lichtimpulsen de haren binnen. Geleid door het pigment van het haar, dringt de vrijkomende warmteenergie door naar de haarfollikels die daardoor worden uitgeschakeld. De omliggende huid en het weefsel worden niet beschadigd. Deze techniek is zeer geavanceerd en betrouwbaar.

In principe is de behandeling voor iedereen geschikt. Voorwaarde is wel dat vooraf beoordeeld wordt of er kans is op een goed resultaat. De huid mag niet heel donker zijn en de haren niet zeer blond of grijs.

IPL wordt (deels) vergoedt in het gelaat door de Zorgverzekeraar (u dient dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar).

 

Scroll naar boven
Scroll naar top